כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:אחשדרפן

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


אחשדרפן (פרסית: חשאטראפאן) הוא נציב מדינה בפרס הקדומה. האחשדרפן הוא אדון לאחשתרן, רץ שליח, ועבד לאחשוורוש, תוארו של מלך פרס. (להכניס: הקשרי המגילה ועכל השטויות האלה)

aluf/אחשדרפן.1150139361.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)