כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:אחשדרפן

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
aluf:אחשדרפן [2006/06/12 23:49]
ריש_לקיש *
aluf:אחשדרפן [2013/11/06 20:59] (הגרסה הנוכחית)
שורה 1: שורה 1:
-אחשדרפן (פרסית:​ חשאטראפאן) הוא נציב מדינה בפרס הקדומה. האחשדרפן הוא אדון לאחשתרן,​ רץ שליח, ועבד לאחשוורוש,​ תוארו של מלך פרס. (להכניס:​ הקשרי המגילה וכל השטויות האלה)+אחשדרפן (פרסית:​ חשאטראפאן) הוא נציב מדינה בפרס הקדומה. האחשדרפן הוא אדון לאחשתרן,​ רץ שליח, ועבד לאחשוורוש,​ תוארו של מלך פרס. (להכניס:​ הקשרי המגילה ​בפרק ​וכל השטויות האלה)
aluf/אחשדרפן.1150145368.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)