כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:אלוף_בצלות_ואלוף_שום

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
aluf:אלוף_בצלות_ואלוף_שום [2006/08/27 18:46]
ריש_לקיש באתרא דלעיל בשרא
aluf:אלוף_בצלות_ואלוף_שום [2013/11/06 21:23] (הגרסה הנוכחית)
שורה 52: שורה 52:
 מצאתי אצל Hans F.K. Gunther, אחד "​המדענים"​ הראשונים שהגדירו בכתב את ארכיטיפ היהודי השנוא, שליהודים ריח מיוחד, "odor Judaeus",​ שנובע, לפיו, מהיגיינה ירודה (שים לב לסימטריה!),​ ומחיבה עתיקת יומין לשום. הוא מביא לכך הוכחות מהתלמוד (אבל לא הצלחתי לאמת). (Rassenkunde des judischen volkes, Hans F.K. Gunther, p. 257). מצאתי אצל Hans F.K. Gunther, אחד "​המדענים"​ הראשונים שהגדירו בכתב את ארכיטיפ היהודי השנוא, שליהודים ריח מיוחד, "odor Judaeus",​ שנובע, לפיו, מהיגיינה ירודה (שים לב לסימטריה!),​ ומחיבה עתיקת יומין לשום. הוא מביא לכך הוכחות מהתלמוד (אבל לא הצלחתי לאמת). (Rassenkunde des judischen volkes, Hans F.K. Gunther, p. 257).
  
- --- //[[:ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/06/17 13:​20// ​+ --- //​[[ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/06/17 13:​20// ​
  
 ---- ----
שורה 62: שורה 62:
 נמצאו כאלה, שהיו מגנים את ביאליק על עושר נפרז זה, שבזבז על '​דברי הבאי'​ כאלה. אלה לא הכירו את איש-ההומור שבביאליק. לא ידעו, שהתעוררות זו של חדוה, של צחוק בפה מלא, היתה גדולה בקרבו לא פחות מן ההזדעזעות של המוכיח;​ לא ידעו, שהשמחה בלי-מצרים תבעה והצדיקה מלאות-ביטוי זו, משום שגם השמחה היתה לו צורך עמוק שבנפש, וההומור - דבר שבקדושה."​ (יעקב פיכמן, כל כתבי ח"נ ביאליק) נמצאו כאלה, שהיו מגנים את ביאליק על עושר נפרז זה, שבזבז על '​דברי הבאי'​ כאלה. אלה לא הכירו את איש-ההומור שבביאליק. לא ידעו, שהתעוררות זו של חדוה, של צחוק בפה מלא, היתה גדולה בקרבו לא פחות מן ההזדעזעות של המוכיח;​ לא ידעו, שהשמחה בלי-מצרים תבעה והצדיקה מלאות-ביטוי זו, משום שגם השמחה היתה לו צורך עמוק שבנפש, וההומור - דבר שבקדושה."​ (יעקב פיכמן, כל כתבי ח"נ ביאליק)
  
- --- //[[:ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/07/22 09:24//+ --- //​[[ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/07/22 09:24//
  
  
שורה 83: שורה 83:
 >​לאסתר וש”י \\ >​לאסתר וש”י \\
 >​מוגש שי \\ >​מוגש שי \\
->כ”א שבט, תרפ”ח \\+>כ”א שבט, תרפ”ח ​(12 בפברואר 1928 - ר"​ל) ​\\
 >​אלוף בצלות ואלוף שום \\ >​אלוף בצלות ואלוף שום \\
 >על שום מה? - על שום \\ >על שום מה? - על שום \\
שורה 98: שורה 98:
 **העתקתי ממקומות אחרים** **העתקתי ממקומות אחרים**
  
- --- //[[:ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/08/27 18:46//+ --- //​[[ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/08/27 18:46//
  
aluf/אלוף_בצלות_ואלוף_שום.1156693619.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)