כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה הגירסה הבאה בשני הצדדים
aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי [2006/06/27 06:36]
israel לקיום זכרון יעקב
aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי [2006/06/27 18:58]
ריש_לקיש
שורה 9: שורה 9:
  
  --- //​[[:​israel|אב-בלי-יעל]] 2006/06/27 06:28//  --- //​[[:​israel|אב-בלי-יעל]] 2006/06/27 06:28//
 +
 +אני חושב שזה מין חידוד ציני של החכם. צריעך להסביר את זה למי שלא הבין לבד, ואני לא בטוח שאני יודע איך.
 +
 + --- //​[[:​ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/06/27 18:55//
aluf/טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)