כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה הגירסה הבאה בשני הצדדים
aluf:שבעים_הלשונות [2006/07/01 19:21]
בבסטר
aluf:שבעים_הלשונות [2006/07/01 19:25]
בבסטר
שורה 1: שורה 1:
->> סטופ נגעתי באדום (בראשית י' ​וכו')+"​שבעים הלשונות" הם שבעים לשונותיהם של העמים שיצאו מזרע נוח, אבי האנושות שאחרי המבול. מחברי תרגום השבעים ספרו בסך הכל 72 צאצאים לשם, חם ויפת, שהולידו 72 עמים.
  
-מה זה? 
  
-וגם הייתי רוצה שתדע שלא חייבת להיות הקבלה בין שם הערך לטקסט המקושר. במקרה שלפנינו יפה יותר היה לקשר מתחילת המלה. [[הטקסט|בטקסט]] זה יראה כך: 
-  וכל-האמתחות וכל-[[הצקלונות]] / מלאו משבע החכמות [[שבעים הלשונות|ומשבעים הלשונות]],​ 
  
  
-דנקה. לגבי המה זה - אני פשוט אשב וארשום את שבעים צאצאי נוח, אזכיר את השאלה של 70 או 72, פלוס אולי טבלה של מי הם שבעים העמים ומהן שבעים הלשונות. 
- 
- 
-נ.ב 
-"​סטופ נגעתי באדום"​ פירושו בעברית "​אני גם ככה לא יודע מי יודע מה הרבה, אז אני רוצה לכתוב את זה, שלא תגידו שאני סתם טרמפיסט כמו גדזוקס שרק מלנקק לסיפורים בבראשית רבה"​. אבל יכול להיות שזה דיבור אופייני לרמת אביב. ​ --- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 16:03// 
- 
----- 
- 
-**חוצפן!!!** ​ גדזוקס הוא ראש ראשונים לאחרוני אחרונים. מה אתה חושב? כל דמובטל גבר?! 
- --- //​[[ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/06/12 17:31// 
- 
- 
-זה היה לשם המחשה בלבד. ​   
---- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 18:02// 
- 
-בואו נראה אם אפשר לעבוד עם זה: 
- 
-  
- יפת גמר אשכנז  
- ריפת  
- תגרמה  
- יון אלישה  
- תרשיש  
- כתים  
- דדנים  
- תבל  
- משך  
- תירס  
- מגוג  
- מדי  
- חם כוש סבא  
- חוילה  
- סבתה  
- רעמה שבא  
- דדן  
- סבתכא  
- נמרוד אשור  
- מצרים לודים  
- ענמים  
- להבים  
- נפתחים  
- פתרסים  
- כסלחים פלשתים  
- כפתרים  
- כנען צידן  
- חת  
- היבוסי  
- האמרי  
- הגרגשי  
- החוי  
- הערקי  
- הסיני  
- הארודי  
- הצמרי  
- החמתי  
- פוט  
- שם ארפכשד שלח עבר פלג  
- יקטן אלמודד ​ 
- שלף ​ 
- חצרמות ​ 
- ירח 
- הדורם ​ 
- אוזל ​ 
- דקלה 
- עובל ​ 
- אבימאל ​ 
- שבא 
- אופר ​ 
- חוילה ​ 
- יובב 
- ארם עוץ  
- חול  
- גתר  
- מש  
- לוד  
-   עילם  
-   אשור  
- 
- 
----- 
- 
-בב, ילד חמד, יש דרך לעשות טבלא בויקי הזה, והיא הרבה יותר מיגעת מסתם קופי-פייסט. אתה מוזמן לקרוא עליה [[:​wiki:​syntax|בדף התחביר]]. 
----- 
 ^יפת | גמר | אשכנז | | | |   ^יפת | גמר | אשכנז | | | | 
 ^ | | ריפת | | | |  ^ | | ריפת | | | | 
שורה 136: שורה 50:
 ^ | | | | | אוזל |  ^ | | | | | אוזל | 
 ^ | | | | | דקלה| ​ ^ | | | | | דקלה| ​
-^| | | | |  עובל | +^ |  | עובל | 
 ^ | | | | | אבימאל |  ^ | | | | | אבימאל | 
 ^ | | | | | שבא| ​ ^ | | | | | שבא| ​
aluf/שבעים_הלשונות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)