כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה הגירסה הבאה בשני הצדדים
aluf:שבעים_הלשונות [2006/07/01 19:22]
בבסטר
aluf:שבעים_הלשונות [2006/07/01 19:25]
בבסטר
שורה 1: שורה 1:
->> סטופ נגעתי באדום (בראשית י' ​וכו')+"​שבעים הלשונות" הם שבעים לשונותיהם של העמים שיצאו מזרע נוח, אבי האנושות שאחרי המבול. מחברי תרגום השבעים ספרו בסך הכל 72 צאצאים לשם, חם ויפת, שהולידו 72 עמים.
  
-מה זה? 
  
-וגם הייתי רוצה שתדע שלא חייבת להיות הקבלה בין שם הערך לטקסט המקושר. במקרה שלפנינו יפה יותר היה לקשר מתחילת המלה. [[הטקסט|בטקסט]] זה יראה כך: 
-  וכל-האמתחות וכל-[[הצקלונות]] / מלאו משבע החכמות [[שבעים הלשונות|ומשבעים הלשונות]],​ 
  
  
-דנקה. לגבי המה זה - אני פשוט אשב וארשום את שבעים צאצאי נוח, אזכיר את השאלה של 70 או 72, פלוס אולי טבלה של מי הם שבעים העמים ומהן שבעים הלשונות. 
- 
- 
-נ.ב 
-"​סטופ נגעתי באדום"​ פירושו בעברית "​אני גם ככה לא יודע מי יודע מה הרבה, אז אני רוצה לכתוב את זה, שלא תגידו שאני סתם טרמפיסט כמו גדזוקס שרק מלנקק לסיפורים בבראשית רבה"​. אבל יכול להיות שזה דיבור אופייני לרמת אביב. ​ --- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 16:03// 
- 
----- 
- 
-**חוצפן!!!** ​ גדזוקס הוא ראש ראשונים לאחרוני אחרונים. מה אתה חושב? כל דמובטל גבר?! 
- --- //​[[ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/06/12 17:31// 
- 
- 
-זה היה לשם המחשה בלבד. ​   
---- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 18:02// 
- 
-בואו נראה אם אפשר לעבוד עם זה: 
- 
-  
- יפת גמר אשכנז  
- ריפת  
- תגרמה  
- יון אלישה  
- תרשיש  
- כתים  
- דדנים  
- תבל  
- משך  
- תירס  
- מגוג  
- מדי  
- חם כוש סבא  
- חוילה  
- סבתה  
- רעמה שבא  
- דדן  
- סבתכא  
- נמרוד אשור  
- מצרים לודים  
- ענמים  
- להבים  
- נפתחים  
- פתרסים  
- כסלחים פלשתים  
- כפתרים  
- כנען צידן  
- חת  
- היבוסי  
- האמרי  
- הגרגשי  
- החוי  
- הערקי  
- הסיני  
- הארודי  
- הצמרי  
- החמתי  
- פוט  
- שם ארפכשד שלח עבר פלג  
- יקטן אלמודד ​ 
- שלף ​ 
- חצרמות ​ 
- ירח 
- הדורם ​ 
- אוזל ​ 
- דקלה 
- עובל ​ 
- אבימאל ​ 
- שבא 
- אופר ​ 
- חוילה ​ 
- יובב 
- ארם עוץ  
- חול  
- גתר  
- מש  
- לוד  
-   עילם  
-   אשור  
- 
- 
----- 
- 
-בב, ילד חמד, יש דרך לעשות טבלא בויקי הזה, והיא הרבה יותר מיגעת מסתם קופי-פייסט. אתה מוזמן לקרוא עליה [[:​wiki:​syntax|בדף התחביר]]. 
----- 
 ^יפת | גמר | אשכנז | | | |   ^יפת | גמר | אשכנז | | | | 
 ^ | | ריפת | | | |  ^ | | ריפת | | | | 
aluf/שבעים_הלשונות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)