כלים של משתמש

כלים של אתר


brotherhood:הוריו_של_גינזו

גינזו אינו זוכר את הוריו ובכל זאת, מתגעגע הוא אליהם ויום לא עובר עליו מבלי שהוא חושב אודותם ואודות גמדיה מולדתו.

brotherhood/הוריו_של_גינזו.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/05/22 07:28 (עריכה חיצונית)