כלים של משתמש

כלים של אתר


brotherhood:יארוקזה

יארוקזה הוא הגיבור החשוב ביותר בתולדות ההיסטוריה של העיר פונטרדאן. יארוקזה הביס 5 מפלצות ענק שאיימו להרוס את העיר ואת תושביה. בדומה לאסון התאומים פעם אחת בא דרקון גדול ושמו שרונר(דרקון שמוזכר באגדות) ומיד התייצב יארוקזה כדי להגן על העיר, לפני שהספיק יארוקזה להשתלט על המצב תפס הדרקון בפיו אישה והטיח אותה על האדמה. כשרץ לבדוק יארוקזה את שלומה נשף עליו הדרקון אש וכמעט שנשרף הגיבור. כשידע יארוקזה שאין עוד סיכוי שניצחון ברח ליער במטרה להוציא את הדרקון מהעיר, רק ששם הניח יארוקזה לדרקון להרגו כדי שיהיה שבע ומרוצה ושלא יתקוף את העיר.

brotherhood/יארוקזה.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/05/22 07:28 (עריכה חיצונית)