כלים של משתמש

כלים של אתר


ezekiel_s_spaceship:פגישות_המשחק

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
ezekiel_s_spaceship:פגישות_המשחק [2021/02/15 17:37]
jobu523
ezekiel_s_spaceship:פגישות_המשחק [2021/02/15 17:37]
jobu523
שורה 3: שורה 3:
   * [[פרק שני]] - "​עלייתו ונפילתו של יחזקאל",​ פגישות משחק 11 עד 19, התחיל ב 10.1.2020   * [[פרק שני]] - "​עלייתו ונפילתו של יחזקאל",​ פגישות משחק 11 עד 19, התחיל ב 10.1.2020
   * [[פרק שלישי]] - "​אצלנו בחללית,​ בצל אילן פורח, קוסמי כל העולם, באים להתארח",​ פגישות משחק 20 עד 30, התחיל ב 5.5.2020   * [[פרק שלישי]] - "​אצלנו בחללית,​ בצל אילן פורח, קוסמי כל העולם, באים להתארח",​ פגישות משחק 20 עד 30, התחיל ב 5.5.2020
-  * [[פרק רביעי]] - "​תככים ומזימות במערב הפרוע",​ פגישות משחק 31 עד 40 +  * [[פרק רביעי]] - "​תככים ומזימות במערב הפרוע",​ פגישות משחק 31 עד 40, התחיל ב 26.10.2020 
-  * [[פרק חמישי]] - "",​ פגישות משחק ?? עד ??+  * [[פרק חמישי]] - "",​ פגישות משחק ?? עד ??, התחיל ב 15.2.2021
  
ezekiel_s_spaceship/פגישות_המשחק.txt · מועד השינוי האחרון: 2021/02/15 17:37 על ידי jobu523