כלים של משתמש

כלים של אתר


ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


שמות אמיתיים של גורמים בעולם

להלן תוצאות המחקרים של אלכנסדרה אל תוך השמות האמיתיים במציאות

  • אש - עששא
  • אוויר - אאאואאאיאאא
  • אדמה - קרקרקררה
  • מיים - פלוכפלוך
  • שד בטבעת - עכבר גמרא שררט גרמא גרמא רמרט אמר כר מררט
ezekiel_s_spaceship/שמות_אמיתיים.1578083862.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2020/01/03 22:37 על ידי jobu523