כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:הקונספרציה

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

miflaga:הקונספרציה [2006/08/07 23:37]
רם-און *
miflaga:הקונספרציה [2013/11/06 23:47]
שורה 1: שורה 1:
-כל אחד חי בסרט משלו. קונספרציה קטנה שהוא מסכים לפעמים להאמין בה.  
-המקום הזה יתן בית חם לקונספרציות מכל סוג ועם.  ​ 
  
-  * [[קונספרציה| קונספרציית הגרעין של מדינת ישראל]] 
-  * [[קוספרציה..ויקי | קונספרציית הויקי ]] 
miflaga/הקונספרציה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)