כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:הקונספרציה

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


הקונספרציה תהיה מבוססת על חוסר היכולת להוכיח אותה.

miflaga/הקונספרציה.1154804477.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2006/08/05 22:14 (עריכה חיצונית)