כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.דיון.ענישת.בני.נוער

אני נגד החמרת ענישה לא פותרת בעיות, היא רק יוצרת בעיות. כשלוקחים פשע ומרכזים אותו מקבלים פשע מרוכז. (“התפוז המכני”).

בני נוער אינם מבצעים פשעים משום שהם אנשים רעים, אלא משום שמשהו מאוד דפוק בחינוך שהם קיבלו או משום שהם חולי רוח.

אם החינוך שלהם דפוק, המדינה צריכה לשקם אותם. להראות להם דרכים נוספות להתמודד עם המציאות מלבד הפשע. אם הם חולים, הם צריכים טיפול.

התקציבים הנמוכים שהמדינה משקיעה בשיקום הנוער הזה הם הסיבה לכשלונות ההולכים ומצטברים. אין ניסיונות למצוא את בני הנוער ברחוב, אין רצון מטעם המדינה להשקיע בשיקומם. המדינה, הנשלטת על ידי בעלי הכוח מעדיפה להשקיע בהורדת המס על אמצעי מיגון וג'יפים יוקרתיים מאשר במוסדות לשיקום נוער.

מעט העבודה הנעשית בארץ היא בעיקר על ידי גופים וולנטריים. בכך מתנערת המדינה מהאחריות הבסיסית ביותר לשלום אזרחיה.

miflaga/מצע.דיון.ענישת.בני.נוער.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)