כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:תקנון

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


מרכז המפלגה ינוהל באמצעות הויקימפלגה והחלטותיו יחיבו את הנבחרים.

מי בדיו חבר במרכז? איך מובטח שהמרכז מייצג נאמנה את כלל האוכלוסיה? האם גם לוועד הטרולים מהאינטרנט יש ייצוג במרכז?

miflaga/תקנון.1152357753.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2006/07/09 15:50 (עריכה חיצונית)