כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:תקנון

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


מרכז המפלגה ינוהל באמצעות הויקימפלגה והחלטותיו יחיבו את הנבחרים.

ושוקולד. המון שוקולד.

miflaga/תקנון.1154961158.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2006/08/07 17:49 (עריכה חיצונית)