כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:מסכות

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


מסכות

זהו שם קוד לכוחות מהסוג החדש.

הערות:

1. בסוף העונה הקודמת (כלומר בסוף מלחמת המצמיתים האחרונה) הסתבר שהכוחות האלו מגיעים מהפיות

2. שמעון פתח את המקום (אשר בתל אביב) ואז הופיעו גם הפיות וגם האקולוגיה האדומה

3. במקביל הופיעו סדרת חלונות לכל אחד מהמשפחה, אשר מאפשרת גישה אל הכוחות החדשים שלכם - המסכות

כיצד המסכות פועלות:

1. כמות המסכות שיש בכל תחום היא לפי הערך באותו תחום (מלה עם שלוש מאפשרת שלושה מסכות בתחום של אותה מלה)

2. תמיד המסכות מתאימות לתחום המתאים ו(בערך) לעוצמה המתאימה של אותו תחום

2.1 כך שאם יש שלוש במקום שהוא מסוג אלוהים אז המסכות צריכות להיות מסכות של האלוהים עד עוצמה עקרונית של שלוש (כלומר אין יצירה של דברים מאיין, או לפחות לא מהותית כך).

3. המסכות עובדות, תמיד, על הצבעה בלבד. כלומר אם אתה יכול להצביע על דבר, על אינסטנס (Instance) של דבר, אתה יכול לפעול עליו.

3.1 מדובר לא רק על אדם או כוס מסוימת, אפשר להצביע על האגודה לקידום מערכות יחסים משולשות. אז הדבר יפעל על כל אדם שנמצא באגודה זו.

4. הכח עובד על תחום מאד מצומצם. כך שאומנם אפשר לשים כמטרה עמותה, אולם אם אנשיה מפוזרים בכל העולם אז הפעולה תהיה בלתי אפשרית. אם כלל האנשים נמצאים באותו החדר, אז כמובן שזה קל

4.1 עקרונית תחום הפעולה הוא “אנושי”. כלומר מה שכולל את הדבר עצמו (לא זוכר איך קוראים לחוש של הגוף עצמו), אז ברמת מרחק נגיעה, מרחק ריח, ברמת הצעקה ואז ברמת הראיה. אין אפשרות להשפיע על משהו שהוא יותר רחוק ממה שיצור אנושי יכול לתקשר עם יצור אנושי אחר.

4.11 עקרונית באם אדם נמצא בקשר טלפוני עם אדם אחר, זה רמת הצעקה.טלויזיה לעומת זאת אינה מחליפה את חוש הראיה, כי היא מאפשרת ראיה אבל לא מאפשרת לך לראות את הצד השני. מחשב עם מצלמה הוא תחליף למרחק ראיה.

5. קשה ביותר להרגיש את ההשפעה של הכח המדובר. למעשה מדובר בקשר הפוך של עוצמות האנושי. כלומר האציל עצמו ירגיש את זה בברור, כל מי שבמרחק נגיעה ממנו ירגיש את זה. מרחק של צעקה אפשר יהיה להרגיש רק כאשר מדובר בעוצמות חזקות, ומרחק ראיה את הדברים החזקים ביותר. כמובן שימוש באחוזים לחזק את העוצמה עוד יותר כבר עוברת את המרחקים האלו.

דוגמאות למסכות:

1. ליצור לעצמך מראה מסוים (ולא סוג משפחתי)

2. ליצור בעל חיים מסוים בעל מראה מסוים

3. להעתיק זכרונות של אדם מסוים ולהחזיר אותם

4. ליצור מנעול מסוים על דלת

על המסכות

1. כמות המסכות בכל תחום תואמת לרמה המתאימה בתחום (מקום שלוש אומר שיהיו שלוש תוכנות של מקום)

2. תחום הפעילות של כל תחום הוא התחום עצמו (כלומר מסכות של מקום פועלות רק בתחום המקום)

3. ניתן להחליף מסכות אולם הדבר לוקח בין שעות לימים.

3.1 ניתן להשיג מסכות חדשות דרך חברות שונות של המטריקס

3.2 מי שמעלה ומוריד מסכות הוא הדאטה בייס - הווה אומר שמעון

supernova/מסכות.1223083275.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/10 22:00 (עריכה חיצונית)