כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:ציה

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
supernova:ציה [2009/09/26 12:09]
jobu523
supernova:ציה [2013/11/02 18:00] (הגרסה הנוכחית)
שורה 1: שורה 1:
-{{:​supernova:​dune.jpg|}}נלקח מ: http://​www.hayadan.org.il/​wp/​stopping-dunes-2309094/​ +{{:​supernova:​dune.jpg?​250  ​}}
  
 +נלקח מ: http://​www.hayadan.org.il/​wp/​stopping-dunes-2309094/​
  
 בכנס טכנולוגיה עולמית שהתקיים באוקספורד הציע הארכיטקט מאגנוס לארסון שיטה לייצוב הדיונות באמצעות חיידקים הגורמים לדיונה להפוך לבטון בכנס טכנולוגיה עולמית שהתקיים באוקספורד הציע הארכיטקט מאגנוס לארסון שיטה לייצוב הדיונות באמצעות חיידקים הגורמים לדיונה להפוך לבטון
supernova/ציה.1253956166.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/10 22:00 (עריכה חיצונית)