כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:drinks_alone_and_nothing

פעם היה איש זאב, עכשיו לא בדיוק ברור מה הוא, אך הוא נמצא באיזורים מאוד עמוקים של האומברה או כך מסתמן. איוב מוזמן לכתוב מידע נוסף.

משפט מקשר:
I know I'm searching for something
Something so undefined
That it can only be seen
By the eyes of the blind
In the middle of the night
- Billy Joel\The River of Dreams

:supernova:drinksaloneandnothing.jpg

התמונה היא הסמל של להקת בלאק אמריקאית המכונה אזאת'ות' (כאן נמצא הקישור למייספייס שלהם).

supernova/drinks_alone_and_nothing.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)