כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:ip

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
supernova:ip [2008/10/09 20:25]
jobu523
supernova:ip [2013/11/02 18:00] (הגרסה הנוכחית)
שורה 4: שורה 4:
   - כל דבר שקשור לרוח חייב להיות לרוח המתאימה למלה/​מקום/​.. של האדם. כלומר אם יש לך אלוהים במקום, אז אפשר לעבוד עם רוחות אציליות של אלוהימים שונים.   - כל דבר שקשור לרוח חייב להיות לרוח המתאימה למלה/​מקום/​.. של האדם. כלומר אם יש לך אלוהים במקום, אז אפשר לעבוד עם רוחות אציליות של אלוהימים שונים.
   - ניתן למצוא לכל רוח אצילית של דבר את האיי פי שלה   - ניתן למצוא לכל רוח אצילית של דבר את האיי פי שלה
 +    - ניתן למצוא איי פי של רוחות רחוקות,​ דרך תוכנה מותאמת (הווה אומר לפי סוג הכוח המתאים. אין אפשרות לחפש כל רוח).
   - דרך האיי פי ניתן לדבר ישירות עם רוח כפונקציה של המרחק שלה   - דרך האיי פי ניתן לדבר ישירות עם רוח כפונקציה של המרחק שלה
   - ניתן לעבור אל הרוח, באם   - ניתן לעבור אל הרוח, באם
supernova/ip.1223576750.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/10 22:00 (עריכה חיצונית)