כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:אצטומכא

קיבה. לפעמים מופיע גם כ“אסטומכא” (בכ“ף דגושה) או “אסטומכא דכרסה” או אפילו כ”אסתומכא“ (כ”ף רפה) - למרות שהנוסח האחרון שמור לרוב למה שקרוי כיום “אסטמה”.

למה? צריך לבדוק, אבל התעייפתי ואני הולך לנמנם.

aluf/אצטומכא.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)