כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:ארץ_תלאובות

“אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות” נאמר בספר הושע 1), ורק שם. ורש”י מסביר: “תלאובות - ענין צמאון ואין לו דמיון ויתכן שהוא כמו תל אובת ר”ל תל שתואבים בו לכל דבר כי לא ימצא שם מה“, משמע ארץ תלאובות היא ארץ בה משתוקקים לדבר-מה שאיננו - מים במקרה שלפנינו.

בכל-מקרה, במלה תלאובות משתמשים כדי לציין יובש, חום, מדבר וגם - בהשאלה - קשיים רבים (“תלאובות החיים”, אמר ברדיצ'בסקי). בתקופתו של ביאליק רווח השימוש במלה “תלאובות” גם כדי לציין צמאון של הנפש.

1)
י“ג, ה'
aluf/ארץ_תלאובות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)