כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:ביאליק_על_הפרשנות

רבותי! אם תפנו - כך אני חושב - לסופר, אחרי שגמר איזה דבר, בין גדול ובין קטן, ותבקשו ממנו שיספר לכם אל עבודתו, שיתאר לכם את מהלך הדברים מראשית העבודה עד סופה, בטוח אני, כי לא יוכל, לא ידע לעשות זאת. דק ביותר הוא ענין-היצירה, החוטים שמהם נארגת היצירה, הם לפעמים דקים מקורי העכביש, ולפעמים דקים מן הדקים, כל-כך בלתי-נתפסים, האסוציאציות כל-כך מרובות, שלפעמים המקורות נעלמים וסמויים גם מעין הסופר עצמו.

ואני צריך להודות לפניכם שנמצא איש טוב אחד, שניסה לפרש את שירי - בברלין יש יהודי משונה כזה - וכתב פירושים לשירי והביא אותם כבר לדפוס, והביא לפני מקצת מהפירושים הללו […]

והנה גלה האיש חריפות ודקות גדולה, ותמהתי, השתוממתי לפעמים לראות עד כמה כוון האיש הזה אל האמת, עד כמה עמד על אותם המקורות הגנוזים מאחורי הפרגוד של היצירה. אבל השתוממתי עוד יותר למצוא דברים, שהוא גלה לי לעצמי, כלומר היתה לי הרגשה של איזו בת-קול רחוקה, מתוך איזה עולם או מדור ידוע בספרות, או באגדה, באוצר היצירה של העם, בפולקלור, למשל, והדבר לא בא אצלי לידי הכרה. הוא גלה לי המקורות ואני ראיתי בחוש שהדין עמו […]

(ביאליק, דברים שבעל-פה, כרך ב', עמ' כ“ג)

aluf/ביאליק_על_הפרשנות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)