כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:בין_השמשות

“עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן: באר, מן, וקשת, כתב, ומכתב, ולוחות, וקברו של משה, ומערה שעמד בה משה ואליהו, ופתיחת פי האתון, ופתיחת פי הארץ לבלע את הרשעים, רבי נחמיה אומר בשם אביו: אף האור והפרד, רבי יאשיה אומר משום אביו: אף האיל ושמיר. רבי יהודה אומר: אף הצבת.” (פסחים, נד,א)

(כדאי לפרש את כל הדברים הללו)

אף הצבת?! רבי יהודה אמר “צבת בצבת עשויה”, שהרי איך יכול הנפח לייצר צבת אם לא באמצעות צבת אחרת? על כרחך אתה למד שהצבת הראשונה נבראה על-ידי בורא עולם, שרק הוא מסוגל ליצור צבת בלי להזדקק לצבת אחרת.

הכניסיני תחת כנפך,
והיי לי אם ואחות,
ויהי חיקך מקלט ראשי,
קן-תפלותי הנדחות.

ובעת רחמים, בין-השמשות,
שחי ואגל לך סוד יסורי:
אומרים, יש בעולם נעורים –
היכן נעורי?

למה בין השמשות עת רחמים? כי ברגע האחרון ניחם הקב“ה על האכזריות של העולם שברא, והוסיף לבריאה את הניסים 1).

1)
זה הסבר מאד יפה, מאיפה לקחת אותו?
aluf/בין_השמשות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)