כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:בלמוס

הבולמוס הוא כנראה מצב של היפוגליקמיה, כאשר חסר סוכר בדם והעיניים כהות.

“מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפילו דברים טמאים, עד שייאורו עיניו” (בבלי מסכת יומא פרק ח')

“אמר ר' יוחנן פעם אחת אחזני בולמוס ורצתי למזרחה של תאנה וקיימתי בעצמי” (דף פג, ב גמרא)

או במילים אחרות קיימתי מצווה על עצמי?! אקסקוזה מווא?

aluf/בלמוס.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)