כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:בצלים_ושומים

כמובן שעצם חסרונו של הבצל - ושל השום - אינו דבר מצחיק. גם בני ישראל שיצאו ממצרים התקשו לעמוד בוויתור על שני הירקות הללו:

“זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים” (במדבר יא5).

צריך: לחפש ריפרור ישיר יותר.

aluf/בצלים_ושומים.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)