כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:בצלצלים

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


על פי מלון חידושי ח. נ. ביאליק (מאת יצחק אבינרי) המילה “בצלצל” הומצאה על ידי ביאליק וזו הפעם הראשונה שהיא מופיעה בכתב. לנו המילה נשמעת בלתי חשובה, אבל בשנות השלושים המאמץ לחדש את השפה העברית היה בשיאו, וכל עורבא פרח התיימר לחדש מילים ולקבע אותן בשפה. רוב המילים שהומצאו, אז כמו היום, נעלמו בתהום הנשייה של ההיסטוריה. המילים “בצלצל” ו-“זקנקן”, ובכלל המשקל הזה שבא לסמן הקטנה, התקבעו בשפה, בין השאר, בזכות אלוף בצלות ואלוף שום.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/01 08:26

יש לך מילים מאותה תקופה (אולי אפילו של ביאליק) שלא נשתרשו? זה יכול להיות מגניב. — תינוקיש 2006/07/01 19:32

aluf/בצלצלים.1151771583.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)