כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:בצלצלים

על פי מלון חידושי ח. נ. ביאליק (מאת יצחק אבינרי) המילים “זקנקן” ו-“בצלצל” הומצאו על ידי ביאליק וזו הפעם הראשונה שהן מופיעות בכתב. לנו המילים נשמעות בלתי חשובות, אבל בשנות השלושים המאמץ לחדש את השפה העברית היה בשיאו, וכל עורבא פרח התיימר לחדש מילים ולקבע אותן בשפה. רוב המילים שהומצאו, אז כמו היום, נעלמו בתהום הנשייה של ההיסטוריה. המילים “בצלצל” ו-“זקנקן”, ובכלל המשקל הזה שבא לסמן הקטנה, התקבעו בשפה, בין השאר, בזכות אלוף בצלות ואלוף שום.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/01 08:26

יש לך מילים מאותה תקופה (אולי אפילו של ביאליק) שלא נשתרשו? זה יכול להיות מגניב.

תינוקיש 2006/07/01 19:32

“חלאה - חלודה העולה על פני המתכת (שמקדירה את מראה ונותנת לה פנים חולניות), והיא משמעותה הגמורה של מלה זו במקרא, ולא כפירוש המקובל; עי' יחזקאל כ”ד, ו', י“א. ומזה בלשון המשנה: “יורה שהחליאה”, כלומר שהעלתה חלודה; והרוחנו בזה שם ופועל עבריים למושג זה, שעד עכשיו השתמשו לצרכו בשרש “חלד” (דגש שלי - גג), שחלודת מתכת היא חליה ותחלת קלקלתה.” (ביאליק, חקר מילים, כתב יד בעזבון. נדפס ב-“כנסת” ג' תרצ“ח עמ' 25-29)

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/02 16:21

מגניב! איפה אפשר למצוא עוד?

בבסטר 2006/07/03 16:39

יש לי ספר שלם כזה (מלון חידושי ח. נ. ביאליק מאת יצחק אבינרי), ויש שם המון מילים גרועות. בעיקר מילים שנפוצות היום, במשקלים אחרים, שביאליק חשב אותם ליותר מתאימים. kiptzutz, kapatz, gibeah, gachman וכו', אבל אין טעם בלי ניקוד.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/03 16:43

מתוך “גומות ח”נ” של אוריאל אופק:

“וכמי שמבקש להעשיר את אוצרם הלשוני של הילדים - יחד עם העשרת השפה העברית - לא היסס להבליע מחידושיו הלשוניים גם בתוך השירים והסיפורים שכתב לילדים. 'לא חידשתין לשמן, אלא הן נתחדשו לי מאליהן, בתוך כתיבה, ולצורך,' סיפר (אגרות, ב, עמ' רנב). וכך, גם בדרך זו נתעשרה הלשון העברית. בין השאר אנו מוצאים בתוך שיריו, סיפוריו ותרגומיו לילדים את החידושים הלשוניים הבאים: 'נער קטן, אצבעוני'; 'בבות שתיים, בבותים'; [קיצוץ] 'מקלעות בצלצלים' ('אלוף בצלות ואלוף שום'); [קיצוציים] 'שפה מוצצת ומתמצמצת' ('אלוף בצלות אולוף שום'); 'לחייך הסמוקות' ('אברהמל הסנדלר'); 'פהיקה בדינר ולקיקה בשניים' (גן-עדן התחתון'); 'פמפם ואמר' ('שור אבוס'); 'עיניו רשפו' ('אגדת שלושה וארבעה'); 'רשרשו השיחים' ('מאחורי הגדר'); 'השדון נוח לתינוקות' ('ספיח'); [קיצקוציים] וכן שיה, מזחלת, שלדג, כרכר - אלה הם מחידושיו של ביאליק, שהובלעו בתוך יצירותיו לילדים, ושרובם נעשו שגורות בשפת יומים.” (אוריאל אופק, גומות ח“נ, עמ' 164)

צריך לנקד. אני חושב שזה בגדר “שימוש נאות”.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/21 13:30

aluf/בצלצלים.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)