כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:ריש_לקיש

אייכּה, בר-לקישא? אייכּה? בימי נעוריך פוחז היית ולא ידעת מעצור ושתית מלוא-לוגמך ממקור-החיים. פתוח היית ואין סוגר, עזבת אותו וקבלת עליך עול ספר-הברית, והנה נקרע הגויל והאותיות פורחות. מתפרק הגוף, והרוח נאנק דום!

— מימי התלמוד – בּחייהם וּבמותם, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

aluf/ריש_לקיש.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)