כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:בצלצלים

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


על פי מלון חידושי ח. נ. ביאליק (מאת יצחק אבינרי) המילים “זקנקן” ו-“בצלצל” הומצאו על ידי ביאליק וזו הפעם הראשונה שהן מופיעות בכתב. לנו המילים נשמעות בלתי חשובות, אבל בשנות השלושים המאמץ לחדש את השפה העברית היה בשיאו, וכל עורבא פרח התיימר לחדש מילים ולקבע אותן בשפה. רוב המילים שהומצאו, אז כמו היום, נעלמו בתהום הנשייה של ההיסטוריה. המילים “בצלצל” ו-“זקנקן”, ובכלל המשקל הזה שבא לסמן הקטנה, התקבעו בשפה, בין השאר, בזכות אלוף בצלות ואלוף שום.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/01 08:26

יש לך מילים מאותה תקופה (אולי אפילו של ביאליק) שלא נשתרשו? זה יכול להיות מגניב.

תינוקיש 2006/07/01 19:32

“חלאה - חלודה העולה על פני המתכת (שמקדירה את מראה ונותנת לה פנים חולניות), והיא משמעותה הגמורה של מלה זו במקרא, ולא כפירוש המקובל; עי' יחזקאל כ”ד, ו', י“א. ומזה בלשון המשנה: “יורה שהחליאה”, כלומר שהעלתה חלודה; והרוחנו בזה שם ופועל עבריים למושג זה, שעד עכשיו השתמשו לצרכו בשרש “חלד” (דגש שלי - גג), שחלודת מתכת היא חליה ותחלת קלקלתה.” (ביאליק, חקר מילים, כתב יד בעזבון. נדפס ב-“כנסת” ג' תרצ“ח עמ' 25-29)

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/02 16:21

מגניב! איפה אפשר למצוא עוד?

בבסטר 2006/07/03 16:39

aluf/בצלצלים.1151934089.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)