כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:ברוך_שככה_לו_בעולמו

היום זה כבר לא כך, וחבל, אבל פעם היה נהוג שעל כל הנאה צריך לברך ברכה כלשהי, ומי שרואה אישה יפה צריך לברך “שככה לו בעולמו”. המקור של ההלכה הזו הוא כנראה בתלמוד הבבלי, מסכת עבודה זרה:

“מעשה ברבן שמעון בן גמליאל שהיה על גבי מעלה בהר הבית וראה עובדת כוכבים אחת נאה ביותר אמר מה רבו מעשיך ה'… דאמר מר הרואה בריות טובות אומר ברוך שככה ברא בעולמו” (בבלי עבודה זרה כ')

רבן שמעון בן גמליאל עשה כאן משהו חריג לכל הדעות: לא רק שהוא בירך על יופיה של אישה, אלא שהוא בירך על עובדת כוכבים ומזלות, במילים אחרות - שיקסע, שלפי הלכה אחרת אסור להגיד עליהן שום דבר חיובי.

מקורות נוספים:

“הרואה אילנות טובות ובריות נאות, אפילו עכו”ם או בהמה, אומר: בא“י אמ”ה שככה לו בעולמו“ (שולחן ערוך אורח חיים סימן רכה סעיף י , בזה”ל)

“הרואה בריות נאות ומתוקנות ביותר ואילנות טובות מברך שככה לו בעולמו”. (רמב“ם הל' ברכות י, יג)

aluf/ברוך_שככה_לו_בעולמו.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)