כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:דת

המלה “דת” מופיעה כאן במשמעות “מנהג”, אבל במקרא ניתן למצוא אותה גם במשמעות “חוק” או “משפט”.

aluf/דת.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)