כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי [2006/06/27 18:58]
ריש_לקיש
aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי [2006/06/27 18:58]
ריש_לקיש *
שורה 1: שורה 1:
-"​ואמר ר' יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמן הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיא ולדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא"​ (תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ו, ב גמרא) 
  
-**צריך תרגום!** 
- 
- 
----- 
- 
-מסובך ומאוחר,​ אבל "​לאוקמי גירסא"​ נראה לי כמו "​לשימור הזכרון",​ כלומר לזכור את מה שלמדת זה משהו שמגיע מהשמיים,​ לא משהו שקורה בכח יגיעה. 
- 
- --- //​[[:​israel|אב-בלי-יעל]] 2006/06/27 06:28// 
- 
-אני חושב שזה מין חידוד ציני של החכם. צריעך להסביר את זה למי שלא הבין לבד, ואני לא בטוח שאני יודע איך. 
- 
- --- //​[[:​ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/06/27 18:55// 
aluf/טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)