כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:מקאמה

הסוגה הספרותית אליה משתייך אבוא“ש נקראת “מקאמה”, פרוזה בחרוזים המפגינה את הוירטואוזיות הרטורית של המחבר. פרוש המלה “מקאמה” בערבית הוא “אספה”1) - המקאמות הראשונות, שנכתבו כנראה בפרס בסביבות המאה העשירית, היו תעתיקים דמיוניים של נאומים הנישאים מפי גיבור המקאמה אל-מול אסיפה של נכבדי העם.

בתחילת המאה הי”ג תרגם יהודה אל-חריזי את המקאמות של אל-חרירי לעברית תחת השם “מחברות איתיאל” ובכך הביא לפופולאריזאציה עצומה של הסוגה הזו בקרב יהדות ספרד. “מחברת”, מלשון “חבורה”, היא הצעת התרגום של אל-חריזי למלה הלועזית “מקאמה”. נראה שביאליק העדיף לוותר על הקיצור לטובת “בדיחה עממית בחרוזים”. באחת מאיגרותיו לפיכמן הוא כינה את היצירה “בדיחה חרוזית” ובכתב-היד השלם ביותר של היצירה אף הגדיל לעשות ורשם “בדיחה עממית על דרך החרוז”.

מקורות

ע“פ זיוה שמיר: “באיגרת לפיכמן (איגרות ד', עמוד כב') כינה את היצירה 'בדיחה חרוזית', ובכתב היד השלם ביותר של היצירה רשם 'בדיחה עממית על דרך החרוז'.”2)

1)
אני ארגיש טוב יותר כשאני אשמע מישהו שמדבר ערבית אומר את זה
2)
ואת האיגרת יש לנו? אולי אפילו צילום של דף מכתב-היד?
aluf/מקאמה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)