כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:מקאמה

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


ע“פ זיוה שמיר: “באיגרת לפיכמן (איגרות ד', עמוד כב') כינה את היצירה 'בדיחה חרוזית', ובכתב היד השלם ביותר של היצירה רשם 'בדיחה עממית על דרך החרוז'.”

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/17 13:13

aluf/מקאמה.1150539240.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)