כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:מריא

מריא הוא סוג של בקר. לפי דעת הגאונים זוהי הבהמה הידועה בשם ג'אמוס. לפי ניתוח של כתבי אוגרית, שם מופיע צירוף המילים “אלפ מרא”, הסיקו חוקרים שמשמעות השורש השמי “מרא” היא פיטום, והמריא הרי הוא בן בקר מפוטם שמיועד לקורבן עולה.

aluf/מריא.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)