כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:נפך

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


מתוך “אבן-שושן”:

נפך - ז' - שמה של אחת מן האבנים שהיו משובצות בחושן של הכהן הגדול. יש סוברים כי הנפך הוא אבן תכולה-ירוקה הידועה בשמה הלועזי Turquise.

הוסיף נפך משלו - ייפה וקישט את הדבר בתוספת כלשהי.

* אולי לאחד עם פטדה? *

aluf/נפך.1150145225.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)