כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:נפך

מתוך “אבן-שושן”:

נפך - ז' - שמה של אחת מן האבנים שהיו משובצות בחושן של הכהן הגדול. יש סוברים כי הנפך הוא אבן תכולה-ירוקה הידועה בשמה הלועזי Turquoise.

הוסיף נפך משלו - ייפה וקישט את הדבר בתוספת כלשהי.

* אולי לאחד עם פטדה? *


קובי טוען שנפך היא גארנט ושלכן “להוסיף נפך” זה להוסיף פיגמנט אדום. ושבגרמנית יש בטוי מקביל עם גארנט. בינתיים לא מצאתי עדות לצביעה בגארנט או לבטוי הגרמני, אבל בכל-זאת, קובי.


אני מקווה שקובי צודק ושנפך הוא אדום, אחרת - רוטב ירוק לבשר? פוי.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/14 10:11


ואללה, רוטב מנטה לבשר, או תרד, או פטרוזיליה. השם ירחם.

אב-בלי-יעל 2006/06/27 06:21

אולי בנובל קוויזין. ברצינות, שמן פטרוזיליה זה מצויין, אבל האם אתה רואה את ביאליק יושב במסעדת גורמה ואומר: “פטרזליני בפטרוזילייתך ואתשרך במעותי”?

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/27 18:51

aluf/נפך.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)