כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:israel
  1. אגב שבעה שבועות, לנסות להשיג שבולי הלקט (צדקיהו בן ר' אברהם, הרופא?) וגם לבדוק אם המ“מ בזוהר באמת שם (פרשת אמור, אני מניח).
  2. לעבור על אבני החן. לא לעניין שנסתפק בהגדרות של רוזנשטיין.
aluf/israel.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)