כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעה_שבועות

שבעה שבועות הם פרק הזמן הידוע בשם “ספירת העומר”, שבין מוצאי החג הראשון של פסח ועד ערב חג השבועות. מקור הספירה בתורה, שם כתוב (דברים ט“ז ט'): “שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות.”

כאשר יצאו בני ישראל משעבוד מצריים היו טמאים, והיה עליהם להמתין 50 ימים לפני שקיבלו את התורה (זוהר אמור צז).

“כשאמר להם משה לישראל, כי בצאתם ממצרים יעבדו את האלקים על הר סיני ויקבלו התורה, שאלוהו: אימתי תהיה עבודה זו? אמר להם: לסוף חמישים יום. ומרוב חיבה היו מונים כל אחד ואחד לעצמו, עד שהגיע יום החמישים וקיבלו התורה.” (שבולי הלקט רלו)

* מה זה המראי מקום האלה? באמת כך כתוב שם, או שאני משכפל שטויות של אחרים? *

aluf/שבעה_שבועות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)