כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:עשרה_דברים_נאמרו_בשום

בתורה: “זכרנו את הדגה אשר נאכל במצריים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים” (במדבר י“א, ה').

ובגמרא: “ת”ר חמשה דברים נאמרו בשום משביע ומשחין ומצהיל פנים ומרבה הזרע והורג כנים שבבני מעיים” (בבלי בבא קמה דף פב, א גמרא).

ואיפה עוד חמישה?!

“מרבה הזרע”, משמע מעורר את החשק? ואולי לזה הכוונה ב-“תמצא נחת”?

aluf/עשרה_דברים_נאמרו_בשום.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)