כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:ציה

מופיע בישעיהו, כנראה במשמעות של מדבר שממה ויובש.

למשל פרק מא' פסוק יח': אפתח על-שפיים נהרות, ובתוך בקעות מעינות; אשים מדבר לאגם-מים, וארץ ציה למוצאי מים.

aluf/ציה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)