כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
aluf:שבעים_הלשונות [2006/06/12 12:41]
בבסטר נוצר
aluf:שבעים_הלשונות [2013/11/06 20:59] (הגרסה הנוכחית)
שורה 1: שורה 1:
-סטופ נגעתי באדום ​(בראשית י' ​וכו')+"​שבעים הלשונות"​ הן שבעים לשונותיהם של העמים שיצאו מזרע נוח, אבי האנושות שאחרי המבול. מחברי תרגום השבעים ​ספרו בסך הכל 72 צאצאים לשם, חם ויפת, שהולידו 72 עמים. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +^יפת | גמר | אשכנז | | | |   
 +^ | | ריפת | | | |  
 +^ | | תגרמה | | | |  
 +^ | יון | אלישה | | | |  
 +^ | | תרשיש | | | |  
 +^ | | כתים | | | |  
 +^ | | דדנים | | | |  
 +^ | תבל ​ | | | | |  
 +^ | משך | | | | |  
 +^ | תירס | | | | |  
 +^ | מגוג | | | | |  
 +^ | מדי | | | | |  
 +^חם | כוש | סבא | | | |  
 +^ | | חוילה | | | |  
 +^ | | סבתה | | | |  
 +^ | | רעמה | שבא  | | |  
 +^ | | | ​דדן | | |  
 +^ | | סבתכא | | | |  
 +^ | | נמרוד | אשור | | |  
 +^ | מצרים | לודים | | | |  
 +^ | | ענמים  | | | |  
 +^ | | להבים | | | |  
 +^ | | נפתחים | | | |  
 +^ | | פתרסים | | | |  
 +^ | | כסלחים | פלשתים | | |  
 +^ | | כפתרים | | | |  
 +^ | כנען | צידן | | | |  
 +^ | | חת | | | |  
 +^ | | היבוסי | | | |  
 +^ | | האמרי | | | |  
 +^ | | הגרגשי | | | |  
 +^ | | החוי | | | |  
 +^ | | הערקי | | | |  
 +^ | | הסיני | | | | 
 +^ | | הארודי | | | |  
 +^ | | הצמרי | | | |  
 +^ | | החמתי  | | | |  
 +^ | פוט | | | | |  
 +^שם | ארפכשד | שלח | עבר | פלג | |  
 +^ | | | | יקטן | אלמודד |  
 +^ | | | | | שלף |  
 +^ | | | | | חצרמות |  
 +^ | | | | | ירח|  
 +^ | | | | | הדורם |  
 +^ | | | | | אוזל |  
 +^ | | | | | דקלה|  
 +^ | | | | | עובל |  
 +^ | | | | | אבימאל |  
 +^ | | | | | שבא|  
 +^ | | | | | אופר |  
 +^ | | | | | חוילה |  
 +^ | | | | | יובב|  
 +^ | ארם | עוץ | | | |  
 +^ | | חול | | | |  
 +^ | | גתר | | | |  
 +^ | |  מש | | | |  
 +^ | לוד | | | | |  
 +^ |   ​עילם | | | | |  
 +^ |   ​אשור | | | | | 
aluf/שבעים_הלשונות.1150105261.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)