כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
aluf:שבעים_הלשונות [2006/06/12 16:03]
בבסטר
aluf:שבעים_הלשונות [2013/11/06 20:59] (הגרסה הנוכחית)
שורה 1: שורה 1:
->> סטופ נגעתי באדום (בראשית י' ​וכו')+"​שבעים הלשונות" הן שבעים לשונותיהם של העמים שיצאו מזרע נוח, אבי האנושות שאחרי המבול. מחברי תרגום השבעים ספרו בסך הכל 72 צאצאים לשם, חם ויפת, שהולידו 72 עמים.
  
-מה זה? 
  
-וגם הייתי רוצה שתדע שלא חייבת להיות הקבלה בין שם הערך לטקסט המקושר. במקרה שלפנינו יפה יותר היה לקשר מתחילת המלה. [[הטקסט|בטקסט]] זה יראה כך: 
-  וכל-האמתחות וכל-[[הצקלונות]] / מלאו משבע החכמות [[שבעים הלשונות|ומשבעים הלשונות]],​ 
  
  
-דנקה. לגבי המה זה - אני פשוט אשב וארשום את שבעים צאצאי ​נוח, אזכיר את השאלה של 70 או 72, פלוס אולי טבלה של מי הם שבעים העמים ​ומהן שבעים הלשונות. +^יפת | גמר | אשכנז | | | |   
- +^ | | ריפת | | | |  
- +^ | | תגרמה | | | |  
-נ.ב +^ | יון | אלישה | | | |  
-"סטופ נגעתי באדום" ​פירושו בעברית "​אני גם ככה לא יודע מי יודע מה הרבה, אז אני רוצה ​לכתוב את זה, שלא תגידו שאני סתם טרמפיסט כמו גדזוקס ​שרק מלנקק לסיפורים בבראשית רבה"​. אבל יכול להיות שהמושג הזה ​אופייני רק לרמת אביב.  --- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 16:03//+^ | | תרשיש  | | | |  
 +^ | | כתים  | | | |  
 +^ | | דדנים | | | |  
 +^ | תבל  ​ | | | | |  
 +^ | משך | | | | |  
 +^ | תירס | | | | |  
 +^ | מגוג | | | | |  
 +^ | מדי | | | | |  
 +^חם | כוש | סבא  | | | |  
 +^ | | חוילה ​ | | | |  
 +^ | | סבתה | | | |  
 +^ | | רעמה שבא | | |  
 +^ | | | דדן | | |  
 +^ | | סבתכא | | | |  
 +^ | | נמרוד | אשור | | |  
 +^ | מצרים | לודים | | | |  
 +^ | | ענמים ​ | | | |  
 +^ | | להבים ​ | | | |  
 +^ | | נפתחים | | | |  
 +^ | | פתרסים | | | |  
 +^ | | כסלחים | פלשתים ​ | | |  
 +^ | | כפתרים | | | |  
 +^ | כנען | צידן | | | |  
 +^ | | חת | | | |  
 +^ | | היבוסי | | | |  
 +^ | | האמרי  | | | |  
 +^ | | הגרגשי | | | |  
 +^ | | החוי | | | |  
 +^ | | הערקי | | | |  
 +^ | | הסיני  | | | | 
 +^ | | הארודי | | | |  
 +^ | | הצמרי | | | |  
 +^ | | החמתי | | | |  
 +^ | פוט | | | | |  
 +^שם | ארפכשד שלח | עבר פלג | |  
 +^ | | | | יקטן | אלמודד |  
 +^ | | | | | שלף |  
 +^ | | | | | חצרמות |  
 +^ | | | | | ירח|  
 +^ | | | | | הדורם ​|  
 +^ | | | | | אוזל |  
 +^ | | | | | דקלה|  
 +^ | | | | | עובל |  
 +^ | | | | | אבימאל |  
 +^ | | | | | שבא|  
 +^ | | | | | אופר |  
 +^ | | | | | חוילה |  
 +^ | | | | | יובב|  
 +^ | ארם | עוץ | | | |  
 +^ | | חול  | | | |  
 +^ | | גתר  | | | |  
 +^ | |  ​מש | | | |  
 +^ | לוד | | | | |  
 +^ |   עילם | | | |  
 +^ |   ​אשור  | | | | | 
aluf/שבעים_הלשונות.1150117432.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)