כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
aluf:שבעים_הלשונות [2006/06/15 14:52]
בבסטר
aluf:שבעים_הלשונות [2013/11/06 20:59] (הגרסה הנוכחית)
שורה 1: שורה 1:
->> סטופ נגעתי באדום (בראשית י' ​וכו')+"​שבעים הלשונות" הן שבעים לשונותיהם של העמים שיצאו מזרע נוח, אבי האנושות שאחרי המבול. מחברי תרגום השבעים ספרו בסך הכל 72 צאצאים לשם, חם ויפת, שהולידו 72 עמים.
  
-**מה זה? 
  
-וגם הייתי רוצה שתדע שלא חייבת להיות הקבלה בין שם הערך לטקסט המקושר. במקרה שלפנינו יפה יותר היה לקשר מתחילת המלה. [[הטקסט|בטקסט]] זה יראה כך: 
-  וכל-האמתחות וכל-[[הצקלונות]] / מלאו משבע החכמות [[שבעים הלשונות|ומשבעים הלשונות]],​ 
  
  
-דנקה. לגבי המה זה - אני פשוט אשב וארשום את שבעים צאצאי נוח, אזכיר את השאלה של 70 או 72, פלוס אולי טבלה של מי הם שבעים העמים ומהן שבעים הלשונות. +^יפת גמר אשכנז ​ | | |  
- +^ | | ריפת | | |   
- +^ | | תגרמה | | | |  
-נ.ב +^ | יון אלישה ​ | | | |  
-"​סטופ נגעתי באדום"​ פירושו בעברית "​אני גם ככה לא יודע ​מי יודע מה הרבה, אז אני רוצה לכתוב את זה, שלא תגידו שאני סתם טרמפיסט ​כמו גדזוקס שרק מלנקק לסיפורים בבראשית רבה"​. אבל יכול להיות שזה דיבור אופייני לרמת אביב. ​ --- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 16:03// +^ | | תרשיש | | | |  
- +^ | | כתים | | | |  
----- +^ | | דדנים | | | |  
- +^ | תבל ​ ​ | | | | |  
-**חוצפן!!!** ​ גדזוקס הוא ראש ראשונים לאחרוני אחרונים. מה אתה חושב? כל דמובטל גבר?! +^ | משך ​ | | | | |  
- --- //​[[ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/06/12 17:31// +^ | תירס | | | | |  
- +^ | מגוג ​ | | | | |  
- +^ | מדי | | | | |  
-זה היה לשם המחשה בלבד. ​   +^חם כוש סבא | | | |  
---- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 18:02// +^ | | חוילה ​ | | | |  
- +^ | | סבתה | | | |  
- +^ | | רעמה שבא ​ | | |  
-בואו נראה אם אפשר לעבוד עם זה: +^ | | | ​דדן | | |  
- +^ | | סבתכא | | |  |  
- +^ | | נמרוד אשור | | |  
-דור I דור II דור III דור IV דור V דור VI** +^ | מצרים לודים | | | |  
-יפת גמר ​ אשכנז  +^ | | ענמים | | | |  
- ריפת  +^ | | להבים ​ | | | |  
- תגרמה  +^ |  נפתחים ​ | | | |  
- יון אלישה ​  +^ |  פתרסים ​ | | | |  
-   תרשיש ​  +^ |  כסלחים פלשתים ​ | | |  
- כתים ​  +^ |  כפתרים | | | |  
- דדנים  +^ | כנען צידן | | | |  
- תבל ​  +^ |  חת  | | | |  
- משך ​  +^ |  היבוסי ​ | | | |  
- תירס  +^ |  האמרי ​ | | | |  
- מגוג ​  +^ |  הגרגשי | | | |  
- מדי  +^ |  החוי ​ | | | |  
-חם כוש סבא ​  +^ |  הערקי ​ | | | |  
- חוילה ​  +^ |  הסיני ​ | | | | 
-   סבתה ​  +^ |  הארודי ​ | | | |  
- רעמה שבא ​  + | | הצמרי ​ | | | |  
- דדן  +^ |  החמתי ​ | | | |  
- סבתכא  +^ | פוט | | | | |  
- נמרוד אשור  +^שם ארפכשד שלח עבר פלג | |  
- מצרים לודים ​  +^ | | | | יקטן אלמודד ​ 
- ענמים ​  +^ | | | | | שלף ​ 
- להבים ​  +^ | | | | | חצרמות ​ 
- נפתחים ​  +^ | | | | | ירח 
- פתרסים ​  +^ | | | | | הדורם ​ 
- כסלחים פלשתים ​  +^ | | | | | אוזל ​ 
- כפתרים  +^ | | | | | דקלה 
- כנען צידן  +^ | | | | | עובל ​ 
- חת ​  +^ | | | | | אבימאל ​ 
- היבוסי ​  +^ | | | | | שבא 
- האמרי ​  +^ | | | | | אופר ​ 
- הגרגשי  +^ | | | | | חוילה ​ 
- החוי ​  +^ | | | | | יובב 
- הערקי ​  +^ | ארם ​עוץ ​ | | | |  
- הסיני ​  +^ | | חול ​ | | | |  
- הארודי ​  +^ | |  גתר ​ | | | |  
- הצמרי ​  +^ | |  ​מש  | | | |  
- החמתי ​  +^ | לוד ​ | | | | |  
- פוט  +^ |   עילם ​ | | | | |  
-שם ארפכשד שלח עבר פלג  +^ |   אשור ​ | | | | | 
- יקטן אלמודד  +
- שלף  +
- חצרמות  +
- ירח +
- הדורם  +
- אוזל  +
- דקלה +
- עובל  +
- אבימאל  +
- שבא +
- אופר  +
- חוילה  +
- יובב +
- ארם ​  עוץ ​  +
-  חול ​  +
- גתר ​  +
-  מש   +
- לוד ​  +
-   עילם ​  +
-   אשור ​  +
aluf/שבעים_הלשונות.1150372375.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)