כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
aluf:שבעים_הלשונות [2006/07/01 19:17]
בבסטר
aluf:שבעים_הלשונות [2013/11/06 20:59] (הגרסה הנוכחית)
שורה 1: שורה 1:
->> סטופ נגעתי באדום (בראשית י' ​וכו')+"​שבעים הלשונות" הן שבעים לשונותיהם של העמים שיצאו מזרע נוח, אבי האנושות שאחרי המבול. מחברי תרגום השבעים ספרו בסך הכל 72 צאצאים לשם, חם ויפת, שהולידו 72 עמים.
  
-מה זה? 
  
-וגם הייתי רוצה שתדע שלא חייבת להיות הקבלה בין שם הערך לטקסט המקושר. במקרה שלפנינו יפה יותר היה לקשר מתחילת המלה. [[הטקסט|בטקסט]] זה יראה כך: 
-  וכל-האמתחות וכל-[[הצקלונות]] / מלאו משבע החכמות [[שבעים הלשונות|ומשבעים הלשונות]],​ 
  
  
-דנקה. לגבי המה זה - אני פשוט אשב וארשום את שבעים צאצאי נוח, אזכיר את השאלה של 70 או 72, פלוס אולי טבלה של מי הם שבעים העמים ומהן שבעים הלשונות. +^יפת גמר אשכנז ​ | | | |   
- +^ | | ריפת | | |   
- +^ | | תגרמה | | |  |  
-נ.ב +^ | יון אלישה | | | |  
-"​סטופ נגעתי באדום"​ פירושו בעברית "​אני גם ככה לא יודע ​מי יודע מה הרבה, אז אני רוצה לכתוב את זה, שלא תגידו שאני סתם טרמפיסט ​כמו גדזוקס שרק מלנקק לסיפורים בבראשית רבה"​. אבל יכול להיות שזה דיבור אופייני לרמת אביב. ​ --- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 16:03// +^ | | תרשיש | | | |  
- +^ | | כתים | | | |  
----- +^ | | דדנים | | | |  
- +^ | תבל ​ ​ | | | | |  
-**חוצפן!!!** ​ גדזוקס הוא ראש ראשונים לאחרוני אחרונים. מה אתה חושב? כל דמובטל גבר?! +^ | משך  | | | | |  
- --- //​[[ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/06/12 17:31// +^ | תירס | | | | |  
- +^ | מגוג | | | | |  
- +^ | מדי | | | | |  
-זה היה לשם המחשה בלבד. ​   +^חם | כוש | סבא | | | |  
---- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 18:02// +^ | | חוילה | | | |  
- +^ | | סבתה | | | |  
-בואו נראה אם אפשר לעבוד עם זה: +^ | | רעמה | שבא | | |  
- +^ | | | דדן | | |  
-  +^ | | סבתכא | | | |  
- יפת גמר ​ אשכנז  +^ | | נמרוד | אשור | | |  
- ריפת  +^ | מצרים | לודים | | | |  
- תגרמה  +^ | | ענמים | | | |  
- יון אלישה ​  +^ | | להבים | | | |  
- תרשיש  +^ | | נפתחים | | | |  
- כתים  +^ | | פתרסים | | | |  
- דדנים  +^ | | כסלחים | פלשתים | | |  
- תבל  +^ | | כפתרים | | | |  
- משך  +^ | כנען | צידן | | | |  
- תירס  +^ | | חת | | | |  
- מגוג  +^ | | היבוסי | | | |  
- מדי  +^ | | האמרי | | | |  
- חם כוש סבא  +^ | | הגרגשי | | | |  
- חוילה  +^ | | החוי | | | |  
- סבתה  +^ | | הערקי | | | |  
- רעמה שבא  +^ | | הסיני | | | | 
- דדן  +^ | | הארודי | | | |  
- סבתכא  + | | הצמרי | | | |  
- נמרוד אשור  +^ | | החמתי | | | |  
- מצרים לודים  +^ | פוט | | | | |  
- ענמים  +^שם | ארפכשד | שלח | עבר | פלג | |  
- להבים  + | | | | יקטן | אלמודד |  
- נפתחים  +^ | | | | | שלף |  
- פתרסים  +^ | | | | | חצרמות |  
- כסלחים פלשתים  +^ | | | | | ירח|  
- כפתרים  +^ | | | | | הדורם |  
- כנען צידן  +^ | | | | | אוזל |  
- חת  +^ | | | | | דקלה|  
- היבוסי  +^ | עובל |  
- האמרי  + | | | | | אבימאל |  
- הגרגשי  +^ | | | | | שבא|  
- החוי  +^ | | | | | אופר |  
- הערקי  +^ | | | | | חוילה |  
- הסיני   +^ | | | | | יובב|  
- הארודי  + | ארם | עוץ | | | |  
- הצמרי  +^ | | חול | | | |  
- החמתי  +^ | | גתר | | | |  
- פוט  +^ | |  מש | | | |  
- שם ארפכשד שלח עבר פלג  +^ | לוד | | | | |  
- יקטן אלמודד  +^ |   ​עילם | | | | |  
- שלף  +^ |   ​אשור | | | | | 
- חצרמות  +
- ירח +
- הדורם  +
- אוזל  +
- דקלה +
- עובל  +
- אבימאל  +
- שבא +
- אופר  +
- חוילה  +
- יובב +
- ארם עוץ  +
- חול  +
- גתר  +
- מש  +
- לוד  +
-   עילם  +
-   אשור   +
- +
- +
----- +
- +
-בב, ילד חמד, יש דרך לעשות טבלא בויקי הזה, והיא הרבה יותר מיגעת מסתם קופי-פייסט. אתה מוזמן לקרוא עליה [[:​wiki:​syntax|בדף התחביר]]. +
----- +
- +
-| | מגוג | | | | |  +
-| | מדי | | | | |  +
-חם | כוש | סבא | | | |  +
-| | | חוילה | | | |  +
-| | | סבתה | | | |  +
-| | | רעמה | שבא | | |  +
-| | | | דדן | | |  +
-| | | סבתכא | | | |  +
-| | | נמרוד | אשור | | |  +
-| | מצרים | לודים | | | |  +
-| | | ענמים | | | |  +
-| | | להבים | | | |  +
-| | | נפתחים | | | |  +
-| | | פתרסים | | | |  +
-| | | כסלחים | פלשתים | | |  +
-| | | כפתרים | | | |  +
-| | כנען | צידן | | | |  +
-| | | חת | | | |  +
-| | | היבוסי | | | |  +
-| | | האמרי | | | |  +
-| | | הגרגשי | | | |  +
-| | | החוי | | | |  +
-| | | הערקי | | | |  +
-| | | הסיני | | | | +
-| | | הארודי | | | |  +
- | | הצמרי | | | |  +
-| | | החמתי | | | |  +
-| | פוט | | | | |  +
-שם | ארפכשד | שלח | עבר | פלג | |  +
- | | | | יקטן | אלמודד |  +
-| | | | | | שלף |  +
-| | | | | | חצרמות |  +
-| | | | | | ירח|  +
-| | | | | | הדורם |  +
-| | | | | | אוזל |  +
-| | | | | | דקלה|  +
-| | | | | | עובל |  +
- | | | | | אבימאל |  +
-| | | | | | שבא|  +
-| | | |  | אופר |  +
-| | | | | | חוילה |  +
-| | | | | | יובב|  +
- | ארם | עוץ | | | |  +
-| | | חול | | | |  +
-| | | גתר | | | |  +
-| | |  מש | | | |  +
-| | לוד | | | | |  +
-| |   ​עילם | | | | |  +
-| |   ​אשור | | | | | +
aluf/שבעים_הלשונות.1151770637.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)