כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
aluf:שבעים_הלשונות [2006/07/01 19:20]
בבסטר
aluf:שבעים_הלשונות [2013/11/06 20:59] (הגרסה הנוכחית)
שורה 1: שורה 1:
->> סטופ נגעתי באדום (בראשית י' ​וכו')+"​שבעים הלשונות" הן שבעים לשונותיהם של העמים שיצאו מזרע נוח, אבי האנושות שאחרי המבול. מחברי תרגום השבעים ספרו בסך הכל 72 צאצאים לשם, חם ויפת, שהולידו 72 עמים.
  
-מה זה? 
  
-וגם הייתי רוצה שתדע שלא חייבת להיות הקבלה בין שם הערך לטקסט המקושר. במקרה שלפנינו יפה יותר היה לקשר מתחילת המלה. [[הטקסט|בטקסט]] זה יראה כך: 
-  וכל-האמתחות וכל-[[הצקלונות]] / מלאו משבע החכמות [[שבעים הלשונות|ומשבעים הלשונות]],​ 
  
  
-דנקה. לגבי המה זה - אני פשוט אשב וארשום את שבעים צאצאי נוח, אזכיר את השאלה של 70 או 72, פלוס אולי טבלה של מי הם שבעים העמים ומהן שבעים הלשונות. +^יפת | גמר | אשכנז | | | |  
- +
- +
-נ.ב +
-"​סטופ נגעתי באדום"​ פירושו בעברית "​אני גם ככה לא יודע מי יודע מה הרבה, אז אני רוצה לכתוב את זה, שלא תגידו שאני סתם טרמפיסט כמו גדזוקס שרק מלנקק לסיפורים בבראשית רבה"​. אבל יכול להיות שזה דיבור אופייני לרמת אביב. ​ --- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 16:03// +
- +
----- +
- +
-**חוצפן!!!** ​ גדזוקס הוא ראש ראשונים לאחרוני אחרונים. מה אתה חושב? כל דמובטל גבר?! +
- --- //​[[ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/06/12 17:31// +
- +
- +
-זה היה לשם המחשה בלבד. ​   +
---- //​[[בבסטר|בבסטר]] 2006/06/12 18:02// +
- +
-בואו נראה אם אפשר לעבוד עם זה: +
- +
-  +
- יפת גמר אשכנז  +
- ריפת  +
- תגרמה  +
- יון אלישה  +
- תרשיש  +
- כתים  +
- דדנים  +
- תבל  +
- משך  +
- תירס  +
- מגוג  +
- מדי  +
- חם כוש סבא  +
- חוילה  +
- סבתה  +
- רעמה שבא  +
- דדן  +
- סבתכא  +
- נמרוד אשור  +
- מצרים לודים  +
- ענמים  +
- להבים  +
- נפתחים  +
- פתרסים  +
- כסלחים פלשתים  +
- כפתרים  +
- כנען צידן  +
- חת  +
- היבוסי  +
- האמרי  +
- הגרגשי  +
- החוי  +
- הערקי  +
- הסיני  +
- הארודי  +
- הצמרי  +
- החמתי  +
- פוט  +
- שם ארפכשד שלח עבר פלג  +
- יקטן אלמודד  +
- שלף  +
- חצרמות  +
- ירח +
- הדורם  +
- אוזל  +
- דקלה +
- עובל  +
- אבימאל  +
- שבא +
- אופר  +
- חוילה  +
- יובב +
- ארם עוץ  +
- חול  +
- גתר  +
- מש  +
- לוד  +
-   עילם  +
-   אשור  +
- +
- +
----- +
- +
-בב, ילד חמד, יש דרך לעשות טבלא בויקי הזה, והיא הרבה יותר מיגעת מסתם קופי-פייסט. אתה מוזמן לקרוא עליה [[:​wiki:​syntax|בדף התחביר]]. +
----- +
-^יפת ^יפת ^גמר | אשכנז | | | |  +
 ^ | | ריפת | | | |  ^ | | ריפת | | | | 
 ^ | | תגרמה | | | |  ^ | | תגרמה | | | | 
שורה 136: שורה 50:
 ^ | | | | | אוזל |  ^ | | | | | אוזל | 
 ^ | | | | | דקלה| ​ ^ | | | | | דקלה| ​
-^| | | | |  עובל | +^ |  | עובל | 
 ^ | | | | | אבימאל |  ^ | | | | | אבימאל | 
 ^ | | | | | שבא| ​ ^ | | | | | שבא| ​
aluf/שבעים_הלשונות.1151770826.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)