כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעת_הימים

בטוי ציורי עתיק שהוראתו כל הימים והאוקיאנוסים שבעולם.

המספר שבע מופיע כאן כמספר טיפולוגי, סמלי, ולא בהתייחסות לשבעה אוקיאנוסים מסוימים.

הבטוי נמצא בכתבים קדומים של תרבויות רבות ומגוונות (פרס, הודו, סין, יוון ורומא, אם לציין כמה מהבולטות) כשכל-אחת מהן דיברה על מקווי-מים אחרים. נראה שהבטוי הפך פופולארי בעת החדשה בעיקר תודות לרודיארד קיפלינג שפרסם קובץ שירים הנושא את השם “שבעת הימים” ב-1896, כשלושים שנה לפני שביאליק פרסם את “אלוף בצלות”.

aluf/שבעת_הימים.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)