כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבע_החכמות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה הגירסה הבאה בשני הצדדים
aluf:שבע_החכמות [2006/06/12 16:41]
ריש_לקיש נוצר
aluf:שבע_החכמות [2006/06/27 05:39]
israel *
שורה 1: שורה 1:
-אולי אלו הם המדעים על פי החלוקה של היוונים הקדמונים.+אולי אלו הם המדעים על פי החלוקה שהיתה נהוגה באוניברסיטאות בימי הביניים:
  
-שלושת מדעי הרוח (הטריויום,​ ומכאן המילה "​טריויאלי"​):​+שלושת מדעי הרוח (בלטינית ​טריויום,​ ומכאן המילה "​טריויאלי"​):​
   * תחביר   * תחביר
   * לוגיקה   * לוגיקה
   * רטוריקה   * רטוריקה
  
-ארבעת מדעי הטבע (הקואדריויום):​+ארבעת מדעי הטבע (בלטינית ​קואדריויום):​
   * אריתמטיקה   * אריתמטיקה
   * גיאומטריה   * גיאומטריה
שורה 13: שורה 13:
  
  
 +== לא אולי ולא בטיח ==
 +
 +אני לא בטוח שצריך את ה"​אולי"​ הזה. בד"​כ מתייחסים אליהן בתור "​החכמות החיצוניות"​ או אפילו "​שבע החכמות החיצוניות",​ בהתחלה מתוך קונפורמאציה עם החלוקה היוונית ואח"​כ עם "​שבע"​ במשמעות "​הרבה"​. במסכת סוטה, מ"ט, ע"ב, רשום: "​וארור אדם שילמד לבנו חכמה יוונית",​ אבל כבר הסבירו הריב"​ש והמהר"​ל שהכוונה לאיסור התרבות היוונית ובכך התירו את החכמות החיצוניות ואף עודדו אותן, שמתוך בקיאות ישראל בהן נעשה מוניטין טוב לאלוהי היהודים בעיני הגויים.
 +
 + --- //​[[:​israel|אב-בלי-יעל]] 2006/06/27 05:26//
 +
 +== שבע? ==
 +
 +אולי מגיעה בוקסה מיוחדת למספר [[שבע]] שמופיע כל-כך הרבה פעמים [[הטקסט|בטקסט]]?​
 +
 + --- //​[[:​israel|אב-בלי-יעל]] 2006/06/27 05:38//
aluf/שבע_החכמות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)