כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבע_החכמות

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


אולי אלו הם המדעים על פי החלוקה של היוונים הקדמונים.

שלושת מדעי הרוח (הטריויום, ומכאן המילה “טריויאלי”):

  • תחביר
  • לוגיקה
  • רטוריקה

ארבעת מדעי הטבע (הקואדריויום):

  • אריתמטיקה
  • גיאומטריה
  • מוסיקה
  • אסטרונומיה
aluf/שבע_החכמות.1150119689.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)