כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שריה

אולי זה שריה בן-נריה, מכאן:

“הדבר אשר-צוה ירמיהו הנביא, את-שריה בן-נריה בן-מחסיה, בלכתו את-צדקיהו מלך-יהודה בבל, בשנת הרבעית למלכו; ושריה שר מנוחה: ויכתב ירמיהו, את כל-הרעה אשר-תבוא אל-בבל אל-ספר אחד; את כל-הדברים האלה, הכתבים אל-בבל: ויאמר ירמיהו אל-שריה; כבאך בבל, וראית, וקראת, את כל-הדברים האלה: ואמרת, יהוה אתה דברת אל-המקום הזה להכריתו, לבלתי היות-בו יושב, למאדם ועד-בהמה; כי-שממות עולם תהיה: והיה ככלתך, לקרא את-הספר הזה; תקשר עליו אבן, והשלכתו אל-תוך פרת: ואמרת, ככה תשקע בבל ולא-תקום מפני הרעה, אשר אנכי מביא עליה ויעפו; עד-הנה דברי ירמיהו:” (ירמיהו נ“א)

aluf/שריה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)